[Fanfic] [Love Live] Nhạc

Title: Nhạc. Author: Hyu aka Hữu Ngạn Long. Disclaimers: Họ không thuộc về tui mà thuộc về Lantis / Sunrise..., túm quần là người tạo ra họ, còn tui đây, chỉ là một đứa ghi lại cảm xúc. Fandom: Love Live! School Idol Project. Couple: Tự tìm hiểu sẽ thích hơn là cho sẵn _(:3JZ)_ … Continue reading [Fanfic] [Love Live] Nhạc

Advertisements